Sầu riêng thái( mỏn thon, dona)

Mô tả

cây giống sầu riêng. góc rép 1p3 1p5
0₫
Đặt hàng